2 % Z DANÍ


       PODPORTE TENISOVÝ KLUB

Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2 % z dane pre Tenisový klub Oskoruša Stará Turá, ktoré budú použité pre deti trénujúce v našom klube. Tenis a jeho tréningový proces je pomerne ekonomicky náročný šport, no my sa ho snažíme robiť tak, aby bol dostupný pre všetkých, bez rozdielu ekonomických pomerov. Nato však potrebujeme aj Vašu malú pomoc, ktorá Vás nestojí žiadne financie, ale len chvíľku času. Chceme Vás preto poprosiť o darovanie 2 % z Vašich daní. 

Kdo môže poukázať dane?

  • Fyzická osoba (zamestnanci) -  možnosť poukázať tenisovému klubu až 2 % daní z príjmov zaplatených za minulý rok. Platí pre rodinných príslušníkov, kolegov, známych. 
  • Fyzická osoba vykonávajúca dobrovoľnícku činnosť (dobrovoľník) - možnosť poukázať tenisovému klubu až 3 % daní z príjmov zaplatených za minulý rok. Platí pre dobrovoľníkov, ktorí minulý rok vykonával/a dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín.
  • Právnická osoba (zamestnávatelia) - možnosť poukázať tenisovému klubu 1 alebo 2 % daní z príjmov zaplatených za minulý rok. Platí pre všetky obchodné spoločnosti a firmy.

Dôležité termíny:

  • Do 31. marca 2024 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
  • Do 30. apríla 2024 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

AKO POUKÁZAŤ DANE - ZAMESTNANCI?

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Názov nášho občianskeho združenia, adresu, IČO a DIČ nájdete na tomto odkaze alebo si stiahnite už vyplnené vyhlásenie s našimi údajmi.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane. Stačí požiadať organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.