CENNÍK

Cenník platný od 01. 04. 2024 do 30. 09. 2024

Prenájom tenisového kurtu

cena za kurt na 1 hodinu

V pracovné dni 

10€

V sobotu, v nedeľu a vo sviatok

10€

Prenájom kurtu s trénerom

cena na osobu za kurt, trénera a loptičiek na 1 hodinu 

Pre deti od 5 - 19 rokov

možnosť aj skupinového tréningu pre 2 až 5 osôb - cena na osobu po dohode s trénerom podľa počtu detí

19€

Dospelí 

možnosť aj skupinového tréningu pre 2 osoby - cena na osobu 10 €

20€

Permanentka na celú sezónu

cena za permanentku na 1 osobu za kurt

Deti od 5 - 18 rokov 

pevný termín max. 3 hodiny týždenne pre členov TK Oskoruša Stará Turá

70€

Tenisové kempy pre deti

cena za kemp na 1 osobu 

Tenisový kemp

5-dňový tenisový tábor so stravou a bez ubytovania od 8.00 do 16.00 hod.

110€

Tenisovo-športový kemp

5-dňový všestranný športový tábor so stravou a bez ubytovania od 8.00 do 16.00 hod.

110€

Firemné a rodinné akcie

cena dohodou  

REZERVÁCIE KURTOV

Kurty si najlepšie rezervujete priamo telefonicky na čísle 0907497870 v čase 8,00 - 20,00 hod alebo emailom na tomasmalek9@gmail.com. Emailová rezervácia musí byť vykonaná najmenej 24 h vopred a platná bude až potom, čo ju telefonicky potvrdí správca kurtov.  

Hráči majú na výber zo 4 antukových dvorcov. Každý hráč si môže týždenne rezervovať hranie najviac na 2 termíny dopredu (v rozsahu max. 4 hod).

Hráči s uhradenou permanentkou majú stanovený čas týždenne rezervovaný na celú sezónu. Ak sa v termíne stanoveného času uskutočňuje súťažná alebo firemná akcia, potom je rekreačné hranie zrušené. V takomto prípade hráč si vyberie náhradný termín. 

Ak si chcete rezervovať kurt (presný čas, deň) na celú sezónu a nevyužijete možnosť zakúpenia permanentky, je potrebné uhradiť sumu na 5 termínov dopredu. V prípade nepriaznivého počasia v daný termín bude poskytnutý náhradný termín po dohode so správcom.

PODMIENKY HRANIA

Hra na dvorci sa začína v dohodnutý čas. V prípade neobsadenia dvorca do 10 minút disponuje dvorcom správca i v prípade, že išlo o rezervovaný dvorec.

Hrať sa môže iba na spôsobilom a upravenom dvorci. O spôsobilosti dvorca rozhoduje správca, za úpravu dvorca pred prvým hraním zodpovedá správca. Hra na dvorci sa končí 5 minút pred uplynutím dohodnutého času a následne sú hráči povinní dvorec pozametať a popolievať.

Hráči sú povinní hrať v primeranom oblečení a vo vhodnej obuvi. Nie je možné hrať v obuvi, ktorá môže poškodzovať dvorec a v plážovom oblečení. V prípade nevhodnej obuvi alebo oblečenia má správca právo nepripustiť hráčov k hre.

Hráči sú povinní dodržiavať zásady slušného správania, najmä vyvarovať sa vulgárnych prejavov. Pri porušovaní stanovených zásad má správca právo hranie ukončiť.