TRÉNINGY PRE DETI

PREČO DAŤ VAŠE DIEŤA NA TENIS?

1. Vaše dieťa zmysluplne vyplní svoj voľný čas a naučí sa šport, ktorý je súčasťou moderného života. 
2.Tenisová príprava rovnomerne zaťažuje pohybový aparát primerane veku a pohybovým schopnostiam  dieťaťa. 
3. Tenis je čistý a nekontaktný šport s minimálnym rizikom zranenia. 
4. V deťoch sa pri športe, ktorý sa vyznačuje slušnosťou a eleganciou formuje osobnosť a morálno vôľové vlastnosti. 
5. Vďaka tréningovým skupinám s malým počtom detí sa lepšie vytvára a rozvíja vzťah športovec - tréner. 
6. Tenis je šport podobný životu - kladie nároky na individualitu, ale aj na spoluprácu v skupinách (skupinové tréningy, súťaž družstiev, sústredenie a pod.) 
7. Časová flexibilita z termínov tréningov si vyberiete ten, ktorý Vám najviac vyhovuje. 
8. Trénerskú licenciu Slovenského tenisového zväzu získajú len kvalifikovaní tréneri, pričom musia každoročne absolvovať odborné semináre a školenia. 
9. Deti strávia svoj voľný čas v príjemnej atmosfére na úrovni, získajú množstvo nových kamarátov a utužia sa v nich návyky zdravého životného štýlu.

Deti vo veku 6 - 14 rokov trénujú 2-krát do týždňa v skupinách podľa veku a dĺžky trénovania. Tréningové dni sú pondelok až piatok.

Letná sezóna

Deti vo veku 6 - 14 rokov trénujú 2-krát do týždňa v skupinách podľa veku a dĺžky trénovania. Tréningové dni sú pondelok až piatok.

Zimná sezóna

Deti budú v zime trénovať v skupinách v telocvični ZŠ Hurbanova v Starej Turej. Tréningové dni určí tréner individuálne pre každú sezónu.