1. ročník Oskoruša cup 2016

11.09.2016

Dňa 11.9.2016 sa konal 1. ročník Oskoruša cup pre deti. Zúčastnilo sa ho 20 detí, z toho 6 z TK Veľké Kostoľany. Deti boli rozdelené do 3 skupín, dve do 8 rokov a jedna nad 8 rokov. V prvých dvoch skupinách mladší do 8 rokov sa hral jeden set do 11 bodov systémom každý s každým. Ďalej sa súťažilo na presnosť úderov: forehand a backhand po čiare, forehand a backhand krížom a podanie zdola. Starší nad 8 rokov hrali na 3/4 kurtu na 2 víťazne sety do 11 bodov. V každej skupine boli vyhodnotené prvé tri miesta a každý účastník dostal nejakú maličkosť za snahu a účasť na turnaji.

Vyhodnotenie:

Deti do 8 rokov

Skupina A

1. miesto: Peťo Čaňo

2. miesto: Jakub Tóth

3. miesto: Filip Tóth

Skupina B 

1. miesto: Lucka Augustinová

2. miesto:  Janko Augustin

3. miesto:  Filip Habánek

Deti od 8 do 10 rokov

1. miesto: Katka Lopatková

2. miesto: Viki Vnuková

3. miesto: Miška Kalašová