Vianočný tenisový turnaj 2019

28.12.2019

Dňa 28.12.2019 sa konal prvý turnaj detí pre vekovú kategóriu od 9 do 11 rokov. Turnaja sa zúčastnilo 6 detí. Hrali systémom každý s každým na dva sety do 10 bodov.

1. miesto: Tomino Malek

2. miesto: Janko Augustin

3. miesto: Leo Dinga

Dňa 02.01.2020 sa konal druhý turnaj detí pre vekovú kategóriu od 12 do 14 rokov. Turnaja sa zúčastnilo 5 deti. Hrali systémom každý s každým na dva sety do 10 bodov.

1. miesto: Roman Vráblik

2. miesto: Natália Kaňová

3. miesto: Terezka Bunčiaková

Dňa 03.01.2020 sa konal tretí turnaj detí pre vekovú kategóriu od 9 do 11 rokov, ktorí začali trénovať v letnej sezóne 2019. Turnaja sa zúčastnilo 5 deti. Hrali systémom každý s každým na jeden set do 10 bodov plus absolvovali súťaže na presnosť úderov.

1. miesto: Matúš Dinga

2. miesto: Filip Markech

3. miesto: Magdalénka Matejáková

Dňa 07.01.2020 sa konal štvrtý turnaj detí pre vekovú kategóriu od 6 do 7 rokov. Turnaja sa zúčastnili 4 deti. Hrali systémom každý s každým na dva sety a taktiež absolvovali súťaže na presnosť úderov.

1. miesto: Nikolka Antalová

2. miesto: Sárka Hankócyová

3. miesto: Šimon Ambruš

Dňa 10.01.2020 sa konal posledný piaty turnaj detí pre vekovú kategóriu od 5 do 6 rokov. Turnaja sa zúčastnilo 5 detí. Hrali systémom každý s každým na jeden set do 7 bodov plus absolvovali súťaže na presnosť úderov.

1. miesto: Tamarka Miškovičová

2. miesto: Zarka Antalová

3. miesto: Matúško Suchý